„Mawɗo gooto meeɗii wiyde cukalel hulaani Geno, huli tan ko loocol“… tan ngel wiyi:”haa…, mawɗo oo, wiyi cell…!

Wonno ɗoo! Ina wona, wonataa! Ko pentol e tinndol, ɓulngo “Miijo Wellitiingo” ngo wiyi: mawɗo gooto meeɗii wiyde: „cukalel hulaani Geno, huli tan ko loocol“. Kono yoo ɗum nattu e kaa yonta hannde, sabu piggal wonaa nehdi, ko ownere fittaaadu ɓuraaɗa semmbe, tan soomii ɗoon. … Continua a leggere „Mawɗo gooto meeɗii wiyde cukalel hulaani Geno, huli tan ko loocol“… tan ngel wiyi:”haa…, mawɗo oo, wiyi cell…!

Ñalnde 21 colte, ko ñalngu ɗemngal neeniwal, walla nehiwal. Mbaasen ɗum yejjitde, mawninde ñalngu nguu…

Hitaande kala ñalnde 21 colte, ko ñalngu ɗemngal neeniwal, nehiwal. Mbaasen ɗum yejjitde, mawninde ñalngu nguu…ko nafoore mawnde, haa teeŋti noon e ɗengal men Pullaar-fuldulde nngal… Ɗemngal neeniwal; walla ɗemngal nehiwal. ko yowitii ɗemngal neeniwal, eɗen mbaawi rokkude heen miijo men ko hakindi seeɗa: Ɗemngal … Continua a leggere Ñalnde 21 colte, ko ñalngu ɗemngal neeniwal, walla nehiwal. Mbaasen ɗum yejjitde, mawninde ñalngu nguu…

My passion is to study languages. I’ll never stop to learn my native language. The language“Pulaar-Fulfulde” is spoken in 19 African countries.

My passion is to study languages. At the moment I’m learning seven languages: Italian, French, German, English, Arab, Wolof and my native language “Pulaar-Fulfulde”. I’ll never stop to learn my native language. Finally -and I’m very happy about that – my language is no more … Continua a leggere My passion is to study languages. I’ll never stop to learn my native language. The language“Pulaar-Fulfulde” is spoken in 19 African countries.

Njaŋngen, ɗemɗe ngenndiije men, haa teeŋti ɗemngal men Pulaar-fulfulde, ko nafoore heewnde nde alaa keerol…

Oɗon noddaa noon e keewal keeringal, wonande ɓeen diriiɓe, daraniiɓe, ɓamtirugol fannu e senngo: taro e binndol pulaar(fulfulde) janngude, jannginde, janngineede e jannginirde, “abajada” alkule ɗe unisko ‘latin’ ɗee. E eeraango kadi haa teeŋti noon faade e seernaaɓe men finɓe, annduɓe, yaaduɓe e yonnta hannde … Continua a leggere Njaŋngen, ɗemɗe ngenndiije men, haa teeŋti ɗemngal men Pulaar-fulfulde, ko nafoore heewnde nde alaa keerol…

Safaara leɗɗe e nafoore mum…

Hannde debbo nayeeji sinwaŋke, ɓeydii-kam ngalu ganndal safaara leɗɗe. Engal ɗoo natal lekki, ngal njiyaton ɗoo ngal. Haa haande sinwaŋkooɓe ina njokki naftoraade neesu leɗɗe taariindi-ɗumen. E kala nokku mboɓe ngoni, ɓe mbelsindaaki ɗum, ko ɓe sagataaɓe annduɓe, teddinɓe neesu. Sambatubak ñalnde: 14.11.2017