Pulaar-fulfulde ne, laawol mum ko Pulaagu, ngol Geno welaa e laabi, welliti, haa ngol weli rewde mo, no laabi goɗɗi ɗii nii…

E innde ”Geno buuɗal yurmeende, jalba annoore!” 1) -Waawɓe haalude ”Pulaar-fulfulde” mbuyi: ”Wonaa goonga fow haale, wonaa fenaande fow deƴƴe. Waɗde kaalen heen seeɗa, ndeƴen heen seeɗa!” 2) -Waawɓe haalude ”Pulaar-fulfulde” mbuyi:”Anndi maaya, majji maaya. Waɗde, yo mi anndu mi maaya!” 3) -Waawɓe haalude ”Pulaar-fulfulde” … Continua a leggere Pulaar-fulfulde ne, laawol mum ko Pulaagu, ngol Geno welaa e laabi, welliti, haa ngol weli rewde mo, no laabi goɗɗi ɗii nii…

Pinal ko koltu, ko wutte ketteteeɗo, ɓoornee e nder renndo pinal leñol kala…

E innde ”Geno buuɗal yurmeende, jalba annoore!” Pentol miijio wiy: ”Ko ɓuri heewde emen finɓe, eɗen nganndi, pinal ko koltu, ko wutte ketteteeɗo, ɓoornee e nder renndo pinal leñol kala. Leñol kala ina jogii oon wutte mum”. Ngol wiy: ”Diine noon, ko iimanaagal, ko dokkal … Continua a leggere Pinal ko koltu, ko wutte ketteteeɗo, ɓoornee e nder renndo pinal leñol kala…

„Mawɗo gooto meeɗii wiyde cukalel hulaani Geno, huli tan ko loocol“… tan ngel wiyi:”haa…, mawɗo oo, wiyi cell…!

Wonno ɗoo! Ina wona, wonataa! Ko pentol e tinndol, ɓulngo “Miijo Wellitiingo” ngo wiyi: mawɗo gooto meeɗii wiyde: „cukalel hulaani Geno, huli tan ko loocol“. Kono yoo ɗum nattu e kaa yonta hannde, sabu piggal wonaa nehdi, ko ownere fittaaadu ɓuraaɗa semmbe, tan soomii ɗoon. … Continua a leggere „Mawɗo gooto meeɗii wiyde cukalel hulaani Geno, huli tan ko loocol“… tan ngel wiyi:”haa…, mawɗo oo, wiyi cell…!

Ñalnde 21 colte, ko ñalngu ɗemngal neeniwal, walla nehiwal. Mbaasen ɗum yejjitde, mawninde ñalngu nguu…

Hitaande kala ñalnde 21 colte, ko ñalngu ɗemngal neeniwal, nehiwal. Mbaasen ɗum yejjitde, mawninde ñalngu nguu…ko nafoore mawnde, haa teeŋti noon e ɗengal men Pullaar-fuldulde nngal… Ɗemngal neeniwal; walla ɗemngal nehiwal. ko yowitii ɗemngal neeniwal, eɗen mbaawi rokkude heen miijo men ko hakindi seeɗa: Ɗemngal … Continua a leggere Ñalnde 21 colte, ko ñalngu ɗemngal neeniwal, walla nehiwal. Mbaasen ɗum yejjitde, mawninde ñalngu nguu…

My passion is to study languages. I’ll never stop to learn my native language. The language“Pulaar-Fulfulde” is spoken in 19 African countries.

My passion is to study languages. At the moment I’m learning seven languages: Italian, French, German, English, Arab, Wolof and my native language “Pulaar-Fulfulde”. I’ll never stop to learn my native language. Finally -and I’m very happy about that – my language is no more … Continua a leggere My passion is to study languages. I’ll never stop to learn my native language. The language“Pulaar-Fulfulde” is spoken in 19 African countries.